KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME- v2- revizyon tarihi: 24.05.2018

Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için önemli; bu sebeple kişisel verilerinizin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile hak ve özgürlükleriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirme, Kanun’un 10. Maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme amaçları:

Climart Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu site ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. Şirket’in açık 10001 sok. No: 11, Atatürk Org. San. Bölgesi, Çiğli, İzmir‘dir ve vergi numarası Çiğli Vergi Dairesi 211 111 2221’dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya Şirket ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve ekindeki gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, sizlerden alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz Kanun’a uygun olmak kaydıyla çeşitli kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.

KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla; faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:

KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, hizmet verdiğimiz şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçiler, ile faaliyetini yürüttüğümüz şirketler/ iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal olarak paylaşılması gereken adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve Kanunda belirtilen şartlarda Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Güvenlik ve Saklama:

Şirket’imiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket veri akışlarından çıkarılabilecektir.

KVKK Gereği Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği her zaman Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi alma, düzeltme/ değiştirme/ silme talebinde bulunma, vermiş olduğunuz veri işleme onayını geri alma, verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Herhangi bir zamanda, tarafımızca işlenen verinize ait işleme haklarından vazgeçebilir ya da verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. KVKK anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için, Şirketimiz ile çeşitli kanallardan (çalışanlarımız ile doğrudan, web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve/veya diğer iletişim kanalları ile) paylaştığınız bilgilerin, doğru ve güncel olması gerekmektedir; aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen tarafınıza ait olacaktır.

Gizlilik Politikası

1. Şirket Web Sitesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesi ve akabinde size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılır. Şirket Web Sitesinde paylaşmış olmanız halinde adınız ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz sisteme kaydedilir ve Şirket gizlilik politikasına uygun olarak muhafaza edilir. Kişisel bilgileriniz ancak sizin tarafınızdan paylaşıldığı taktirde kayıt altına alınır. Kişisel bilgilerinizi paylaşmanız ve onay vermeniz halinde, bilgileriniz, Şirketimizin faaliyetleri doğrultusunda kullanılır.

2. Şirket paylaşmış olduğunuz bilgilerin gizliliğinin korunması için azami özen ilkesi çerçevesinde gereken tüm önemleri almakta ve bu bilgileri, sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklamaktadır.

3. Şirket,paylaşmış olduğunuz tüm bilgileri, ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak ve yukarıda belirtilen şartlarda işler, saklar veya paylaşır. Şirket, işbirliği içinde olduğu kuruluşlarla bilgi paylaşması halinde, bu şirketlerin Şirket’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri alır..

4. Şirket, tüm çalışanlarının da gizlilik politikasına uygun davranmaları ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

5. Bu politikada yer verilen taahhütler Şirket’in web sitesi ve diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Bu sitede veya diğer kanallarda, başka web sitelerine link verilmesi halinde, link verilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup ilgili web sitelerinin ziyaret edilmesi nedeniyle uğranabilecek zarardan Şirket sorumlu değildir.

6. Şirket, gizlilik politikasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Çerez (Cookie) Politikası

Çerez, herhangi bir İnternet sitesinin ziyaret edilmesi halinde web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile cihazınıza depolanan küçük veri dosyaları olup o web sitesinin bir sonraki ziyarette sizi tanımasını sağlar.

Şirket’in web sitesinin ziyaret edilmesi halinde web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul etmiş sayılırsınız. Ancak bu çerezlerin cihazınıza depolanmaması için tarayıcınızın ayarları aracılığıyla çerez kullanımını engelleyebilirsiniz.

Şirket, çerezler sayesinde topladığı bilgileri Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanır.

Şirket, çerez politikasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.