ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

Firmamız kendi markası ile otomotiv sektöründe yer alan OEM ve After Market müşterilerine mobil soğutucu ve klima cihazları tasarlamak, üretmek ve satış sonrası faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Entegre Kalite Yönetim Sistemimiz, uygunsuzlukları oluşmadan önlemek üzerine ve tüm yasal mevzuatlara uyacak şekilde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda üst yönetim ve çalışanlarımız, geleceğe ait vizyon ve stratejileri oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlemiştir;

 • Tüm ilgili taraf şartlarına ve yasal gerekliliklere uymak,
 • Inovasyon ve sürekli gelişim prensipleri ışığında ürünlerimizin kalitesini ve pazar payımızı her dönem bir önceki döneme göre daha ileri taşımak,
 • Kuruluşumuzun hedeflerini gerçekleştirmek ve daha da ileri götürmek için tüm çalışanlar olarak katılımcı bir şekilde gayret göstermek,
 • Müşteri odaklı kalite anlayışını firmanın her biriminde etkin şekilde yerleştirmek.
 • Tüm aşamalarda çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir şekilde prosesleri belirlemek ve geliştirmek,
 • Yönetim sistemi süreçlerini sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasında yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak sürekli gelişim ile beraber ‘’0’’ iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde ve sürekli olmasını sağlamak,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak,
 • İSG Tehlikelerini ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,
 • Doğal kaynak tüketiminin azaltılması, kirlenmenin önlenmesi, tüm yasal mevzuatlara uygun şekilde atıklarımızın kaynağında ayrıştırılması ile geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi konularında çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirmek.

 

Tüm çalışanlarımız bu şekilde belirttiğimiz taahhütlerimizi ve referans aldığımız ilgili Yönetim Sistem standartlarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdürler.

Çalışanlarımızın, Entegre Kalite Yönetim Sistemimizi uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için motivasyona sahip olduğuna inanıyor, bu konuda gerekli çaba, gayret ve çalışmayı gerçekleştirmelerini bekliyor, üst yönetim olarak Entegre Yönetim Sistemimizin yukarıda belirtilen bu prensipler dahilinde uygulanabilmesi için tüm destek ve kaynağı temin edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR

Yayın Tarihi: 03 Ocak 2020 / Rev.01